Stavební fyzika:

Současná stavební legislativa vyžaduje odpovědný přístup k řešení tepelně technických otázek stavby. Mnoho stavebních vad vychází z této problematiky a jsou předmětem reklamací.
Specializuji se na tepelně technická posouzení konstrukcí a jejich detailů (povrchová teplota, kondenzace, 2D teplotní pole).

 • Tepelně technické posouzení konstrukcí stavby (ČSN 730540, ČSN EN ISO 13788)
 • 2D ustálené teplotní pole (ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211)
 • 2D dynamické teplotní pole
 • Energetický štítek obálky budovy
 • Konzultace projektů z hlediska tepelné techniky (tepelné mosty, lineární činitele prostupu tepla, kondenzace)
 • Konzultace projektů z hlediska splnění požadavků na nízkoenergetickou výstavbu (TNI 730329/30)
 • Tepelně vlhkostní měření
 • Odborné posudky
 • Analýza projektů a optimalizace stavebních detailů
 • Stavební vady
 • Oslunění a zasťiňovací studie
 • Poradenství


  Důraz kladen na průkaznost...

  Tee-pee.cz  Tee-pee.cz  Tee-pee.cz  Tee-pee.cz  Tee-pee.cz • 2012 © All rights reserved František Vlach počítadlo.abz.cz