Publikace v oboru

Seznam vybraných publikací na portálu VUT naleznete i zde

 • 2012-03-01 LOPFAS Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros2D…) Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Roman Brzoň, Ing. František Vlach

 • 2012-09-10 TZB-Info Citlivost výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v závislosti na vlastnostech zeminy Ing. František Vlach

 • 2012-10-16 OVSK Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi Ing. Jana Krupicová, Ph.D., Ing. Petr Jelínek, Ing. František Vlach

 • 2012-10-16 OVSK Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty Ing. Petr Jelínek, Ing. František Vlach

 • 2012-10-25 Envibuild 2012 Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací Ing. František Vlach, Ing. Petr Jelínek

 • 2012-11-08 Structura 2012 Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR Ing. František Vlach

 • 2012-11-22 Stavmedia Publikování do formátu PDF ve stavební praxi Ing. František Vlach

 • 2012-11-30 NSC Zásady provádění tepelných izolací při realizaci budov dle principů trvale udržitelné výstavby Ing. František Vlach, Ing. Petr Jelínek, Ing. Tomáš Petříček, Ing. Radim Smolka, Doc. Ing. Jiří Sedlák, CS.C.

 • 2012-12-13 Stavmedia Jak interpretovat grafické vyjádření energetických vlastností budovy (PENB versus EŠOB) Ing. František Vlach

 • 2013-01-09 Stavmedia Okno jako indikátor kvality bydlení Ing. František Vlach

 • 2013-01-28 TZB-info Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty Ing. Petr Hlavsa, Ing. František Vlach

 • 2013-02-07 Juniorstav 2013 Problematika výkladu dokumentů o energetické náročnosti budov Ing. František Vlach

 • 2013-02-25 Stavmedia Praktický pohled na osazení otvorových výplní na stavbách Ing. František Vlach

 • 2013-04-01 TZB-Info Vazby způsobu užívání stavby a extrémních okrajových podmínek vnitřního prostředí Ing. František Vlach, Ing. Petr Hlavsa

 • 2013-05-03 Stavmedia Přehled specifikací okenních výplní Ing. František Vlach

 • 26.06.2013 Stavmedia Význam tepelného technika ve stavební praxi Ing. František Vlach

 • 2013-08-20 Stavmedia Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS Ing. František Vlach

 • 2013-10-07 TZB-Info Zhodnocení rizika výskytu kondenzátu ve světlovodech v objektu Kaprálova mlýna Ing. František Vlach

 • 2013-11-14 Stavmedia Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS 2 Ing. František Vlach

 • 2013-10-31 ERA21 Vnější omítky v současné stavební praxi Ing. František Vlach, Ing. Jiří Kalánek

 • 2013-11-26 Stavmedia Londýn z ptačí perspektivy očima stavaře Ing. František Vlach

 • 2014-01-31 Juniorstav 2014 Komparace alternativních metod vizualizace teplotního pole Ing. František Vlach

 • 2014-02-10 Advanced M R Determination of linear thermal transmittance for curved detail Ing. František Vlach, Ing. Petr Jelínek

 • 2014-02-27 Stavmedia Termovizní měření ve stavebnictví I Ing. František Vlach

 • 2014-03-12 Stavmedia Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS 2 Ing. František Vlach

 • 2013-04-10 Oktaedr Parametry vnitřního prostředí sakrálních staveb z pohledu tepelné techniky Ing. František Vlach

 • 2014-03-12 Stavmedia Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS (3. díl) Ing. František Vlach

 • 2014-10-13 Advanced M R Determination of Linear Thermal Transmittance for Corners with Acute, Angle Ing. František Vlach

 • 2014-11-18 Stavmedia Termovizní měření ve stavebnictví Il Ing. František Vlach

 • 2014-11-19 Stavmedia Termovizní měření ve stavebnictví Ill Ing. František Vlach

 • 2014-11-20 Stavmedia Tajemství zkratky LCA Ing. František Vlach
 • 2012 © All rights reserved František Vlach počítadlo.abz.cz